Výtvarka dává svobodu a léčí duši

Na hudební výchovu musí být sluch, na sport tělesné dispozice a na výtvarnou výchovu stačí chuť tvořit. Děti rády kreslí, protože jim k tomu stačí tak málo: papír a pastelka.

 

Nechte děti tvořit svobodně

Děti, ještě nespoutané pravidly, mají bohatou fantazii. Neříkejte jim, že tráva má být zelená a mraky nesmí mít puntíky. To všechno přichází se školským systémem a často to právě dětem vezme z kreslení radost. Výtvarka by měla být možností, jak se odvázat, odpoutat od konvencí, jak nechat rozlétnout fantazii, a když to dětem vydrží do dospělosti, je to jen dobře.

Navíc tvořivá práce je učí soustředění, starostlivosti a sebepoznání. Rovněž se naučí sebehodnocení. Věty typu: „Já to mám hnusné a ty tak krásné…“ vymažou ze svého slovníku. Přestanou se podceňovat, ale též přeceňovat.

Proto ani vy neříkejte: „Ten obrázek je tak krásný, ty jsi šikulka.“ Raději mluvte o tom, co vám obrázek evokuje, že z něj máte radost, popisujte své pocity, nehodnoťte dílo a jeho autora.

Důležitým momentem je prezentace na veřejnosti. Mnoho školek pořádá vernisáže, na nichž ukazují malí umělci svoji práci, komunikují s diváky, učí se nestydět… Výtvarná tvorba rozvíjí jejich fantazii a pozorovací schopnost.

 

      

 

Kreslení jako lék na smutek a strach

Malování odbourává smutek, špatnou náladu a také obavy. Když se dítě něčeho bojí, nakreslete s ním, čeho se bojí, jeho strach se zmenší. Samozřejmě jakákoli tvořivá práce pomáhá odreagovat se, zapomenout na všední starosti. Jednoduše výtvarná tvorba dětem (i rodičům) obohacuje život, rozvíjí jejich jedinečnost a léčí.

Malý tip: Nakreslete dítěti na papír kruh (stačí k tomu použít dno misky a podél něho tužkou udělat kruh) a malý výtvarník vám za chvíli svými barevnými nápady, které se budou v kruhu postupně objevovat, ukáže svou duši a aktuální rozpoložení. I vy můžete vedle něho do své kruhové mandaly vykreslit své emoce.

 

Jaké techniky mají děti rády?

Dokud nechodí do školy, tak všechny. Čím jsou starší, tím více jsou svázané pravidly, že obrázek musí odpovídat skutečnosti a že musí být úhledný, čistý, bez fleků, bez přetahování apod. Děti začnou hodnotit výtvarné umění: co je podle reality a co je úhledné, to je správně. Buď jim to nakukají učitelky ve škole při výtvarné výchově, nebo rodiče v dobré snaze naučit své potomky pěkné úpravě. Vede k tomu také známkování.

Předškolní děti kreslí ještě s nadšením, nebojí se žádné techniky, chtějí si všechno vyzkoušet. Perokresbu, grafiku, akvarel, tempery, pastel, úhel a různé vzájemné kombinace. Dobré je někdy nechat dětem volbu techniky pro zadanou úlohu. Podporujte v dětech tvořivost a nehodnoťte, abyste jim u tvořivých činností nezkazili čistou radost z kreslení, pohybu nebo zpívání.

 

Text Dagmar Edith Holá