Jak vybrat správnou mateřskou školu?

Tak zní název světového knižního bestselleru od autora Roberta Fulghuma. Jak tedy vybrat tu správnou?

7 nejdůležitějších kritérií při výběru mateřské školy

1. Místo

Převážná většina rodičů hledá mateřskou školu v okolí svého bydliště nebo pracoviště. To nahrává rychlému a pokojnému dopravení se do mateřinky, dokonce pěšky. Výhodou umístění školky v blízkosti domova je to, že ráno nemusíte s dítětem cestovat přes město. Nevýhodou je větší stres při vyzvedávání například v čase dopravní špičky. Výhodou školky v blízkosti pracoviště je fakt, že můžeme dítě vyzvednout ze školky na poslední chvíli a nestresovat se cestou z práce do školky starostmi, jestli stihneme autobus, tramvaj a nakonec zase přiběhneme minutu před zavřením.
Výhodou školky v blízkosti domova je také sociální aspekt. Často tím dítě získá první kamarády a matky se seznámí mezi sebou a tyto vztahy pak většinou vydrží minimálně ještě v období prvního stupně základní školy, pokud je také v blízkosti. Některé přetrvají do dospělosti.

2. Cena

Zda vaše dítě bude chodit do státní, nebo soukromé školky se speciálním alternativním programem, rozhodují peníze. Státní mateřské školy jsou zřizovány obcemi a školné se v nich pohybuje od 200 do cca 700 korun měsíčně dle regionu i více. Státní mateřské školy se řídí rámcovým vzdělávacím programem. Stravné se pohybuje kolem 30 korun za den. Dítě má nárok na dvě svačiny a oběd.
Soukromé mateřské školy jsou alternativou ke státním zařízením a nabízejí také alternativní vzdělávací programy. Provozní doba bývá individuální a na jednu učitelku připadá menší počet dětí. Školné v soukromých školkách je vyšší než ve státních a podle lokality a specializace se měsíční náklady pohybují od asi 2500 do cca 20 000 korun.

3. Vzdělávací program

Klasické školky mají rámcový vzdělávací program, který podporuje komplexní rozvoj schopností dítěte. Soukromé školky mají jistou organizační volnost a výhodu v individuálním přístupu ke každému dítku.
Pokud zvolíte soukromou mateřskou školu, tak děti dnes mohou navštěvovat například církevní, jazykové, sportovní, lesní, montessori či waldorfské školky, daltonské, mateřské školky Začít spolu – Step by Step, ale také speciální školky, kde pečují o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

4. Personální přístup a reference

Vyplatí se vždy poznat učitelský sbor a posoudit jeho případný soulad s osobností dítěte. Seznamte se s paní učitelkou a prostředím na dnech otevřených dveří. Ptejte se na cokoliv, co vás zajímá a zejména na to, jak zvládají, když dítě ještě něco neumí či se něčím vymyká normě. Vyhledejte si reference na školku. Ty můžete najít na portálu nejskolky.cz v profilech jednotlivých školek nebo se můžete poptat ostatních maminek v okolí, které mají starší děti.
Pohlídejte si, zda školka umožňuje první měsíc adaptaci dítěte na nové prostředí a na odloučení od maminky.

5. Struktura tříd

Zjistěte si, zda jsou děti ve třídách rozdělené podle věku, nebo jsou ve školce smíšené třídy, kde jsou dohromady, aby se učily jeden od druhého. V případě, že jsou děti ve třídě věkově promíchány, tak se větší děti učí pomáhat menším dětem a zároveň menší děti motivují. Tyto promíchané skupiny různě starých dětí napodobují sourozenecké role v rodině.
Má to ale i své odpůrce. Rodiče větších dětí mohou mít pocit, že je menší děti mohou naopak brzdit. Také se někdy poukazuje na riziko, že starší děti mohou menší děti šikanovat. Je potřeba dobře zvážit, zda je model smíšených tříd vhodný právě pro vaše dítě.

6. Doplňkové aktivity a kroužky

Z doplňkových aktivit je největší zájem zejména o výuku cizích jazyků, pohybové aktivity, hry v přírodě a dále o hudební či výtvarné aktivity. Poslední dobou je velkým trendem nabízet přemíru doplňkových aktivit a kroužků. Vnímejte tyto aktivity jako nadstavbové. Vnímejte své dítě, co zvládne. V prvním roce školky se často nedoporučuje doplňková aktivita. Dítě se sžívá se školkou, je poprvé v „systému“ a bez mámy, musí se naučit socializaci, komunikaci s dětmi i s učitelkami atd., třeba vůbec nepotřebuje další činnost navíc.

7. Otvírací doba MŠ

Neméně důležitá je rovněž otvírací doba, státní mateřské školy ji mají od 6.30 do 17. hodiny, soukromé bývají flexibilnější. Matky, které mají doma mladší dítě, často řeší, zda je možný pozdější příchod do školky až třeba v 8.30 nebo 9 hodin. Zvažte, zda otvírací doba a flexibilita školky vyhovuje vašim potřebám.

Text Dagmar Edith Holá