Přijde k vám Mikuláš?

Začátkem prosince děti očekávají příchod Mikuláše, čerta a anděla. Některé děti radostně, jiné děti s obavami a strachem. Tato tradice, která k nám přišla z Německa, se dodržuje již mnoho let, ale názory na ni se různí – mnoho rodičů ji dokonce odmítá úplně.

Jak to s tím strašením ve skutečnosti je?

V podvečer před svátkem sv. Mikuláše, tedy 5. prosince, tato trojice vchází do ulic a nosí dětem nadílku, zároveň je ale také chodí postrašit. Většinou se Mikuláš zeptá rodičů, jestli dítě bylo hodné či zlobilo, a následně ho požádá, aby řeklo básničku, pokud nějakou umí.

Berte ohledy na to, že dětský strach je reálný. Údajně až do šesti let (některé zdroje uvádějí i pozdější věk), děti nedokáží rozlišit nadpřirozeno od skutečnosti. Pokud si chcete tuto trojici pozvat před vaše dveře, ujistěte se nejdříve, že se návštěvníci zachovají opravdu tak, jak si přejete. Ověřte si spokojenost u předchozích rodin, ať máte jistotu, že své chování nepřeženou.

Děti by měly vnímat domov jako bezpečné místo, kde jim nemůže nikdo ublížit, kde se jim nemůže nic stát. Stejně tak je důležité, aby děti měly v rodičích důvěru a jistotu. Rodiče by měli dbát na svoje sliby a měli by je dodržet. Jakmile tedy řeknou, že žádný čert nepřijde, tak by opravdu chodit neměl.

Někdy je lepší, než Mikuláše s čertem zvát domu, někam za nimi zajít. Každoročně se pořádá mnoho mikulášských akcí. Děti se mohou samy rozhodnout, jestli tam půjdou a jak dlouho tam budou chtít být. Některé akce jsou placené, vaše dítě dostane od pořadatelů připravený mikulášský balíček. Jiné akce jsou pořádány tak, že tam přinesete váš vlastní balíček, předáte jej pořadatelům akce a dítě ho pak dostane přímo od Mikuláše. Nebo se na ně můžete s dítětem jít jen podívat a nadílka bude následně čekat jako překvapení třeba doma na posteli, za oknem nebo na balkoně.

Další možností je přiznat dětem, že jsou v kostýmech převlečení lidé. I tak to mnozí rodiče řeší a děti mají následně zážitek bez pocitu strachu či nebezpečí.

A co dětem nadělit?

Nemusí se hned jednat o sladkosti, může to být například vánoční knížka, časopis (Puntík) či nějaká maličkost, kterou si dítě přeje. Pokud byste chtěli zvolit něco na zub a nechcete dětem dávat čokoládu, tak dejte přednost oříškům či ovoci. Mě osobně baví do balíčků přidávat i malé kousky uhlí od čerta!

Napsala: Karol Tišerová